Projektas SoJust baigėsi, dalijamės rezultatais

Šiltą 2023 metų vasarą užbaigėme beveik tris metus trukusį projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“. Per visą projekto vykdymo laikotarpį stengėmės informuoti mūsų Asociacijos narius apie jo eigą ir veiklas „Savišvietos” leidiniuose, LSŠA FB paskyroje ir internetinėje svetainėje:
SoJust projektas baigėsi. Socialinio teisingumo tema lieka aktuali.
SoJust: vyksta projekto mokymo/si medžiagos išbandymas
SoJust: kad būtų daugiau socialinio teisingumo migrantams

Apie tai, kas veikta, patirta ir kuo galime pasidalinti su visos Lietuvos andragogais, rašėme ir „Epale“ platformoje:
„Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių“
„Socialinis teisingumas: praktinės veiklos jam užtikrinti“
„Skleidžiame žinią apie socialinį teisingumą“
„Į pagalbą su migrantais dirbančiam andragogui“

 

Šioje apžvalgoje trumpai pristatome galutinius projekto produktus, galinčius pagilinti andragogo supratimą apie socialinį teisingumą, praplėsti suvokimą, kaip taikyti socialinio teisingumo principus savo veikloje su migrantais, bet ir ne tik su jais.

Pirmasis projekto produktas Į socialinį teisingumą orientuoto andragogo, užsiimančio suaugusiųjų migrantų konsultavimu, kompetencijų profilis.  Šio dokumento tikslas – apibrėžti specialisto (andragogo/pedagogo / konsultanto), vykdančio socialiniu teisingumu pagrįstas veiklas, kompetencijas.

Kuriant profilį buvo sudarytos kompetencijų grupės, o jose – konkrečios specifinės kompetencijos (nuostatos, žinios, įgūdžiai). Kompetencijų grupės kurtos atsižvelgiant į socialinio teisingumo principus ir apima tris sritis:  1) individualią dimensiją: įsitikinimų ir nuostatų, turinčių įtaką orientavimo procesui ir rezultatams, suvokimas); 2) mezo dimensiją: santykiai su suaugusiuoju migrantu; 3) makro dimensiją: konsultavimas kaip advokacijos praktika suaugusiųjų švietimo organizacijose, vietos bendruomenėse, teritoriniuose vienetuose.

Andragogo, dirbančio su migrantais, kompetencijų profilis atitinka EKS 4 lygį, kuriant jį siekta, kad jo struktūra būtų bendra, perkeliama ir konceptuali, nepaisant, kad dalyvaujančios šalys (Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Turkija) turi ir vidinių skirtumų, ir yra veikiamos įvairių išorinių veiksnių.

Antrasis projekto produktas – Į socialinį teisingumą orientuota pilotinė mokymo programa . Tai didelės apimties mokymosi ir mokymo medžiaga, parengta pagal Andragogo kompetencijų profilio struktūrą.

Programos tikslas – skatinti andragogus įgyti socialinio teisingumo kompetencijų, reikalingų migrantų konsultavimo veiklai. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas ne (ne tik) kultūrinių aspektų pažinimui, bet andragogų gebėjimui atpažinti ir įveikti kliūtis bei įtampą, kurios kyla dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir kurios mažina mokymo/konsultavimo veiksmingumą.

Programą sudaro:

  • Mokymo/si programa apie socialinio teisingumo kompetencijas, reikalingas konsultavimo veiklai.
  • Mokymosi ir mokymo medžiaga (teorinė užsiėmimų medžiaga ir praktinės veiklos bei metodai teorinės medžiagos įtvirtinimui, supratimo gilinimui, įgūdžių formavimuisi).
  • Rekomendacijos, kaip taikyti programos medžiagą realiuose užsiėmimuose.

Mokymosi programa sudaryta pagal ECTS sistemą, jos bendra kreditų vertė – 8 kreditai, skirtingai priskiriami įvairiems mokymosi vienetams, iš viso 200 valandų.

 

Trečiasis projekto produktas Į  socialinį teisingumą orientuoto mokymosi ir konsultavimo pkatikos vadovas   yra praktinė medžiaga, galinti padėti kitoms suaugusiųjų švietimo organizacijoms pritaikyti SoJust projekte sukurtą medžiagą konkrečiose situacijose.

Praktikos vadovą sudaro patirties, kurią projekto dalyviai įgyjo taikydami mokomąją medžiagą įvairiose visuomenės grupėse, refleksija:

  • Veiklų ir metodų, kurie buvo pritaikyti mokant ir konsultuojant įvairias visuomenės grupes pagal Mokymos ir mokymosi programą, aprašymai.
  • Rekomendacijos ir veiksmų strategijos, kaip būtų galima skirti daugiau dėmesio socialiniam teisingumui mokant ir konsultuojant migrantus ir su jais susiduriančius kitus specialistus, atkreipiant dėmesį, kad dėmesį rodytų ne tik andragogas /konsultantas, bet ir visa aplinka, kurioje yra migrantas.
  • Orientaciniai kriterijai, kaip pripažinti į socialinį teisingumą orientuotą mokymą ir konsultavimą suaugusiųjų švietimo organizacijose.

Praktikos vadove labiausiai išryškėjo tam tikri kultūriniai, socialiniai ir etikos požiūriai į Mokymosi programoje ir medžiagoje pateiktas veiklas, užduotis ir metodus. Pasitaikė, kad dirbdami su pasirinktomis visuomenės grupėmis (vieni partneriai su migrantais, kiti – su jų lyderiais, treti – su įstaigų ar organizacijų, susiduriančių su migrantų iššūkiais, vadovais ir specialistais ir t.t.) andragogai įgyvendino tas pačias veiklas ir aprašė savo patirtį. Apibendrinus šią patirtį paaiškėjo, kad tai, kas vienoje šalyje buvo aišku ir nediskutuotina, kitoje šalyje kėlė klausimų arba netgi buvo nesuprasta.

Kaip rodo mūsų įgyvendinto ir kitų migracijos klausimams skirtų projektų patirtis, susitikimai su migrantais, jų lyderiais ir su jais dirbančiais andragogai bei specialistais, iššūkiū šioje srityje vis dar yra. Žinoma, tai nekeista – kiekvienas migracijos atvejis yra unikalus, už kiekvieno atvejo stovi žmogus, turintis vienoką ar kitokią kultūrinę prigimtį, gyvenimo patirtį, bendravimo suvokimą ir pan. Norint, kad susikalbėjimas su į mūsų šalis ir kultūras atvykstančiais būtų lengvesnis ir veiksmingesnis mes, andragogai, neturime kitos išeities kaip tik tobulinti savo kompetencijas, nepamirštant. Linkėtina, kad pristatyta medžiaga būtų vienu iš tobulėjimo šaltinių.

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust) buvo vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai: ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projektą finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Sojust produktų apžvalgą parengė Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, projekto koordinatorė Lietuvoje.

Oct 17, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes