Naujienos

 • Suaugusiųjų mokymas (is) – profesijos profesionalams

  2014-12-15
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia kelti kvalifikaciją asmenims – savo profesijos žinovus, kurie: nori dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais, jau moko suaugusius asmenis ir nori tai daryti geriau, neturi akademinio darbo su suaugusiųjų auditorija (andragoginio) išsilavinimo. Siūlome mokymų programą, sukurtą patirtinio mokymosi principu, kuria siekiama suteikti teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių. Mokymai ...
  Skaityti daugiau...
 • Naujas “Savišvietos” numeris

  2014-12-15
  Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, kurį sudaro M. Romerio universiteto III kurso filosofijos ir humanistikos instituto studentų, šių metų pavasarį atlikusių praktiką LSŠA biure, straipsneliai. Kaip teigia leidinio įvadinio žodžio autorius prof. Saulius Kanišauskas, šių dienų galingame ir nesiliaujančiame informacijos sraute ir globalių ryšių pasaulyje, neleidžiančiame sustoti, apmąstyti, patylėti, pabūti su savimi, patyrinėti savo širdies gelmes, ...
  Skaityti daugiau...
 • Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Gyvybės medis“ pasibaigus

  2014-12-02
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija širdingai dėkoja visoms 130 įstaigų, institucijų ir organizacijų, įsijungusioms į 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Gyvybės medis“ organizavimą. Ačiū už Jūsų idėjas, kūrybinį polėkį, rankų ir širdžių šilumą auginant suaugusiųjų mokymosi „Gyvybės medį“! Ačiū už patvirtinimą, kad suaugusiųjų švietėjų bendruomenė – jėga! Savaitės metu įvyko 322 renginiai, kuriuose įvairiais aspektais buvo aptarta ...
  Skaityti daugiau...
 • Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“ vyksta!

  2014-11-20
  2014 metų lapkričio 14 d. konferencija Panevėžyje buvo atidaryta šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“. Nacionalinėje konferencijoje dalyvavo beveik 100 suaugusiųjų švietėjų iš Lietuvos, svečiai iš Latvijos (Aizkriauklės meras ir suaugusiųjų švietimo centro atstovės) ir Italijos. Konferencijoje buvo perskaityti pranešimai apie darnaus vystymosi supratimą, pristatyta geroji Lietuvos ir Latvijos suaugusiųjų mokymosi būti darniais praktika. Švietimo ...
  Skaityti daugiau...
 • 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Gyvybės medis“ atidarymo konferencija

  2014-11-04
  2014 m. lapkričio 14 d., nuoširdžiai kviečiame dalyvauti nacionalinėje suaugusiųjų mokymosi savaitės „Gyvybės medis“ atidarymo konferencijoje, kuri vyks Panevėžio kolegijoje (Laisvės pr. 23). Konferencijoje aptarsime pagrindines suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjas, pasidalinsime darnaus suaugusiųjų mokymo/si patirtimi, inovacinėmis virtualios suaugusiųjų švietimo raiškos formomis, apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybės bendradarbiauti skleidžiant darnios plėtros idėjas dalyvaujant projektuose, susipažinsime su EPALE platforma, ...
  Skaityti daugiau...
 • Tarptautinė konferencija Utenoje „Europa – regionams, regionai – Europai“

  2014-10-10
  Spalio 16 d. Utenos r. savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija ,,EUROPA – REGIONAMS, REGIONAI – EUROPAI”. Šią konferenciją, skirtą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti, organizuoja Utenos kolegija, remia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Utenos r. savivaldybė. Renginio tematika yra orientuota į ES regioninės politikos įgyvendinimo aktualijas. Konferencijos metu bus diskutuojama verslo ir mokslo partnerystės, bendruomenių ...
  Skaityti daugiau...
 • Skelbiama 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

  2014-09-24
  2014 m. lapkričio 17-23 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia penkioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę “Gyvybės medis”. Džiaugiamės, kad šiais metais suaugusiųjų mokymosi savaitė turi globėją – Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkę Audronę Pitrėnienę! Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama darnaus vystymosi idėjos sklaidai ir praktiniam jos taikymui. Savaitės įvaizdžiu pasirinkome Gyvybės medį – abstraktų ...
  Skaityti daugiau...
 • 2014 metų „Pievelių šnabždesiai“

  2014-09-18
  Septintieji „Pievelių šnabždesiai“ įvyko! 2014 m. rugsėjo 23 -14 d. Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje susitikome 19 LSŠA narių ir dvi dienas praleidome besimokydami ir pasidalindami – žiniomis, nuotaika ir duona. Renginį atidarėme tradiciškai pakeldami Asociacijos vėliavą (nuleidimo būdu) ir giedodami „Pievelių šnabždesių“ himną. O vėliau sukosi mokymosi – bendravimo – dalijimosi kaleidoskopas. Su LSŠA narių indėliu į ...
  Skaityti daugiau...
 • Šiaurės – Baltijos šalių pilietinio ugdymo suaugusiųjų švietėjų susitikimas

  2014-09-18
  2014 m. rugsėjo 9 d. Taline įvyko Šiaurės – Baltijos šalių pilietinio ugdymo suaugusiųjų švietėjų susitikimas, kurį organizavo Šiaurės šalių liaudies aukštesniųjų mokyklų taryba. Susitikimo metu buvo aptarti esminiai suaugusiųjų pilietinio ugdymo klausimai, pasidalinta patirtimi apie pilietinio ugdymo problemų sprendimą Šiaurės ir Baltijos šalyse, pristatyti konkretūs pilietinio ugdymo projektų rezultatai, aptartos galimo glaudesnio bendradarbiavimo idėjos. Pranešimą ...
  Skaityti daugiau...
 • Su Rugsėjo 1-ąja

  2014-08-28
  Mieli kolegos, suaugusiųjų švietimo bendruomenės nariai, širdingai sveikinu mus visus, grįžtančius iš vasaros pievų, nuo ežerų ir pajūrio smėlio į susitikimus su tais, kurie mokosi mūsų padedami, kurie laukia mūsų. Linkiu rudenio gėlėmis ir vasariškais įspūdžiais turtingos Rugsėjo 1-osios, kūrybiško minties polėkio bei pasididžiavimo, kad prasmingu darbu ir savo pačių mokymosi pavyzdžiu prisidedame prie planetos išlikimo. Dr. Vilija ...
  Skaityti daugiau...
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes